Background Image

Kanpai Shop

Sake | Liquors | Spirits


Hanahato Kijoshu
Enoki Hanahato Kijoshu
sake | €45
Discover
Hot Hiyaoroshi
Tanaka Hiyaoroshi
sake | €38
Discover
Ippanshu
Yonaguni Ippanshu
spirits | €35
Discover
Ippanshu Koshu
Yonaguni Ippanshu Koshu
spirits | €46
Discover
Junmai
Shichiken Junmai
sake | €34
Discover
Junmai Daiginjo
Hyakujuro Junmai Daiginjo
sake | €43
Discover
Junmai Daiginjo Genshu
Shuho Junmai Daiginjo Genshu
sake | €39
Discover
Junmai Daiginjo Silk
Shichiken Junmai Daiginjo Silk
sake | €42
Discover
Junmai Ginjo Hattan
Shuho Junmai Ginjo Hattan
sake | €36
Discover